Naukowe podstawy NIFTY™

Wolnokomórkowe fragmenty DNA (cffDNA) to krótkie fragmenty DNA, które można znaleźć we krwi. W czasie ciąży fragmenty cffDNA pochodzące od matki i płodu są obecne w krążeniu krwi matczynej.

Test NIFTY™ wymaga pobrania małej próbki krwi matki. cffDNA w krwi matczynej jest następnie analizowane za pomocą naszej opatentowanej technologii sekwencjonowania genetycznego i ciągów bioinformatycznych w celu zbadania wszelkich nieprawidłowości chromosomalnych u płodu. Jeśli występuje jakakolwiek nieprawidłowość, można wykryć małe zmiany (duplikacje/delecje) dotkniętego chromosomu.

Technologia zastosowana w teście NIFTY™ pozwala na uzyskanie bardzo dokładnych wyników przy współczynnikach wykrywalności trzech najczęściej występujących trisomii w chwili urodzenia (zespół Downa, zespół Edwardsa i zespół Patau) w ponad 99%. Ważne jest jednak zrozumienie, że nieinwazyjne testy prenatalne, takie jak NIFTY™, są klasyfikowane jako testy przesiewowe. Oznacza to, że nie badają ze 100% dokładnością, jak np. za pomocą inwazyjnej procedury diagnostycznej, takiej jak amniopunkcja.

Chciałabyś dowiedzieć się więcej?

Skontaktuj się z nami, a my pomożemy Ci znaleźć odpowiedź na każde Twoje pytanie.

To pole jest wymagane.
To pole jest wymagane.
To pole jest wymagane.